SAKOM Kuruluyor

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda, Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) kurulması hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim personeli ve Komuta Kontrol Merkezi personeline yönelik, ilimizde Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) kurulması hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

Düzenlenen toplantıya Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Ari Avni Erbil, Prm. Metin Baran, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Özgür Yılmaz, Başkan Yardımcısı Ali Ünal ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Anıl Kutlubay katıldı.

Toplantıda; Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim personeli ve Komuta Kontrol Merkezi personeline yönelik, ilimizde Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi, (Türkiye'de ve dünyada, afet ve olağandışı durumlarda normal hayat ve faaliyetleri durduran veya kesintiye uğratan, acil müdahaleyi gerektiren insan sağlığı ile ilgili olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz hallerinde, ulusal veya uluslararası koordinasyon gerektiren durumların kriz yönetim esasına göre kesintisiz olarak takip edildiği, bilgilerin toplandığı ve toplanan bilgilerin, sürecin yönetiminde kullanılırken anlık olarak da ilgili makamlar ve kurumlar ile bilgi paylaşımların yapıldığı sağlık merkezi) kurulması hakkında bilgilendirme eğitimi verildi. 
 

Bakmadan Geçme