Sanatçı Prof. Dr. Meliha Yılmaz'ın Sergisine Ankara'da Yoğun İlgi

Kastamonulu Prof. Dr. Meliha Yılmaz'ın 'Mitolojik İzler' kişisel resim sergisi ve Meliha Yılmaz danışmanlığında doktorasını tamamlamış öğretim üyesi sanatçılardan oluşan 'Sarmal' karma resim sergisi 18 Kasım'da açıldı.

Kastamonulu olan Prof. Dr. Meliha Yılmaz'ın 'Mitolojik İzler' kişisel resim sergisi ve Meliha Yılmaz danışmanlığında doktorasını tamamlamış öğretim üyesi sanatçılardan oluşan “Sarmal” karma resim sergisi 18 Kasım’da açıldı.

Meliha Yılmaz 'Mitolojik İzler' Kişisel Resim Sergisi ve Prof. Dr. Meliha Yılmaz danışmanlığında doktorasını tamamlamış, çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan sanatçılarla düzenlemiş oldukları 'Sarmal' Karma Resim Sergisi birlikte açıldı.

Her bir sanatçının özgün çağdaş anlayışla ortaya koydukları eserlerden oluşan ve açılışı 18 Kasım’da Ankara ARTSAN Sanat Galerisi'nde çok yoğun bir katılımla gerçekleşen her iki sergi, büyük ilgi ve beğeni topladı.

Kastamonulu Ressamın Sergisine Ankara'da Yoğun İlgi

Meliha Yılmaz 'Mitolojik İzler' Kişisel Resim Sergisi Hakkında

Meliha Yılmaz bu sergisinde binlerce yıl önce dağların doruklarında başlayan Türk tarihinin kültür izlerinden ve Anadolu Uygarlıklarının kültür verilerinden yararlanarak, mitolojik imgeleri özgün çağdaş bir anlayışla yorumlar. Otomatist fırça darbeleri ile mitolojiyi yaratan insanın yabansı hallerine vurgu yaparken, bu eylemlerle tam bir tezat oluşturan hesaplı geometrik planları, mitolojide zaman kavramına dair göndermeler yapan sınır tanımaz lekelerle buluşturarak figüratif kültürel imgelerin dinamiklerini sorgular.  Yılmaz’ın 'Mitolojik İzler' isimli 17. Kişisel Resim Sergisi, sanatçıya ait 34 eserden oluşuyor.

Kastamonulu Ressamın Sergisine Ankara'da Yoğun İlgi

'Sarmal' Karma Resim Sergisi Hakkında

'Sarmal' Karma Resim Sergisi ise Sanatçı Meliha Yılmaz (Gazi Üniversitesi) danışmanlığında doktorasını tamamlamış olan öğretim üyeleri; Ali Ertuğrul Küpeli (Gazi Üniversitesi), İsmail Ceyhun Helvacı (Kastamonu Üniversitesi), Kerim Laçinbay (Gazi Üniversitesi), Kürşat Azılıoğlu (Gazi Üniversitesi), Leyla Kodaman (Isparta Üniversitesi), Uğur Yıldız (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi) ve Uğur Yılmaz (Aksaray üniversitesi) olmak üzere, toplam 8 sanatçının eserlerini barındırıyor.

Kastamonulu Ressamın Sergisine Ankara'da Yoğun İlgi

Her biri farklı anlayışlardaki sanatçıların özgün çağdaş üsluplarını ortaya koyan 'Sarmal' Karma Resim sergisine; kaligrafik etkilere dayalı çizginin plastik ifadesini lekesel anlayışla buluşturarak dokusal tatta soyut plastik kurgulamalar gerçekleştiren Ali Ertuğrul Küpeli 7 eserle, savaşın sosyolojik ve psikolojik etkilerinden soyut dışavurumcu temalar ve yansımalar oluşturan İsmail Ceyhun Helvacı 6 eserle, doğa, hayvan ve günlük yaşamda yer alan çeşitli nesneleri lekeci bir anlayışla vurguladığı metaforik anlatımlara dayandıran Kerim Laçinbay 6 eserle, kent insanının yalnızlığını, zamansızlığını, karmaşa ve kaos içerisindeki yaşantısını metaforik anlamlar yüklediği imgeler ve sembollerle kurgulayan Kürşat Azılıoğlu 8 eserle, doğayı içsel duygularıyla yorumlayarak, dışavurumcu enerjik bir anlayışla ortaya koyan Leyla Kodaman 7 eserle, günlük yaşam deneyimleri ve toplumsal gözlemlerinin birer yansıması olan imgelerle figür-mekan ilişkisi üzerine plastik bir sorgulama gerçekleştiren Uğur Yılmaz 7 eserle, bitkisel motiflerin su üzerindeki yansımalarına, akıp giden zamana dair metaforik bir anlam yükleyerek kurgulayan Uğur Yıldız ise 5 eserle katılım sağladı.

Meliha Yılmaz 'Mitolojik İzler' kişisel Resim Sergisi ve 'Sarmal' Karma Resim Sergisi, 10 Aralık 2023 tarihine kadar ARTSAN Sanat galerisinde izleyicilerle buluşacak.

Meliha Yılmaz Kimdir?

Kastamonulu Ressamın Sergisine Ankara'da Yoğun İlgi

Kastamonu’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kastamonu’da tamamladı. 1990 yılında, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Söbütay Özer atölyesinden mezun oldu. Aynı yıl Elmadağ Namık Kemal İlköğretim Okulu’na resim öğretmeni olarak atandı. Gazi üniversitesindeki görevine 1991 yılında okutman olarak başladı.

1993 yılında, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nı, 1999 yılında aynı enstitüde Doktora Programı’nı tamamladı. 1997-2003 yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümüne görevlendirildi. Bu bölümde ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde Sanat Eğitimiyle ilgili dersler verdi.

2003 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna atandı. Böylece, her kademeye öğretmen yetiştiren lisans programlarında sanat eğitimi derslerine girmiş olması, meslek hayatına önemli kazanımlar sağladı. 2010 yılında plastik Sanatlar alanında doçent unvanını, 2017 yılında ise profesör unvanını aldı.

MEB ve Kültür Bakanlığının çeşitli komisyonlarında görev aldı. Gazi Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi mekânlarının yeniden düzenleme ve koleksiyon genişletme çalışmalarının küratörlüğünü gerçekleştirdi. Yurt içi ve yurt dışı resmi ve özel çeşitli koleksiyonlarda, müzelerde eserleri bulunan Yılmaz,  on yedi kişisel sergi açmış olup, ulusal ve uluslararası düzeyde yüzlerce karma sergi, bienal, çalıştay vb. sanatsal etkinliklere davetli sanatçı olarak katılmıştır.

Eserlerinde dağların doruklarında başlayan Türk tarihinin kültür izlerinden, mitolojiden ve Anadolu Uygarlıklarının kültür verilerinden yararlanarak çağdaş bir anlayışla yorumlar.

Halen Gazi Universitiesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürdürmekte olup, sanatsal çalışmalarına kişisel atölyesinde devam etmektedir. 
 

Bakmadan Geçme