Senato, Akreditasyon Süreçlerine Odaklandı

Kastamonu Üniversitesi Senato Toplantısı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal başkanlığında gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi Senato Salonu’nda yapılan toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan, Prof. Dr. Ömer Küçük ve senato üyeleri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kastamonu Üniversitesi’nin kalite standartlarını yükseltme ve sürdürme konusundaki kararlılığına vurgu yaptı ve kalitenin sadece bir standart değil, bir kültür olduğunu ifade etti. Rektör Topal, konuşmasında, kalitenin Kastamonu Üniversitesi’nin her alanında, akademik ve idari süreçlerde sürekli iyileştirme ve etkinlik sağlama amacıyla benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Öğrenci memnuniyeti, akademik başarı, araştırma çıktıları, idari hizmetlerin kalitesi gibi unsurların hepsinin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kalite yönetim sistemlerinin ve akreditasyon süreçlerinin önemine değinen Rektör Topal, kalite politikalarının tüm üniversite paydaşlarıyla işbirliği içinde belirlenmesi ve uygulanması gerektiğini vurgulayarak, herkesin bu sürece katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından, Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Vasfi Ağlarcı tarafından kalite süreçleri ve akreditasyon çalışmaları hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumda, Kastamonu Üniversitesi’nin akademik ve idari birimlerinde yürütülen kalite güvence sistemleri ve akreditasyon hazırlıkları ele alındı. Sunumun ardından Senato Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi. 

Bakmadan Geçme