Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu Gerçekleştirildi

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından, 'Mâverâünnehir' temasıyla düzenlenen VII. Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu Vali Meftun Dallı'nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Sempozyumda konuşan Vali Meftun Dallı; “Maveraünnehir, İslam ve Türk tarihinde, iki nehir arasında yer alan bir bölgeden, bir coğrafya parçasından öte bir yerdir. Maveraünnehir ve Horasan, her biri başlı başına bir ilim merkezi olan şehirleriyle, buralarda yetişip dünyanın dört bir yanına ışık salan âlimleriyle, şairleriyle, gönül erleriyle, bizim inancımızın en ince, en güzel, en ihtişamlı, en mehabetli hâliyle mayalandığı, tezahür ettiği ve zirveye çıktığı ilim, kültür ve sanat havzasıdır. Buhara, Semerkand, Taşkent, Merv, Belh gibi şehirler, yetiştirdikleri İmam-ı Buharî, Yusuf-i Hemedanî, Ahmed Yesevî, Emîr Sultan gibi pek çok zirve şahsiyetlerle, muhayyilemizde ve gönlümüzde adeta mukaddes beldelerdir. Bu beldeler, İslami ilimlerin lider, kaynak ve sembol isimlerinin yanında, pozitif ve sosyal ilimlerde temayüz etmiş, İslam ve Batı âlemine asırlarca rehberlik eden İbn-i Sina gibi kıymetli alimleri ve eserlerini de insanlığa kazandırmıştır. Bu zengin tarihî mirasın, günümüz bilim ve kültür dünyasına olan katkılarını keşfetmek, anlamak ve anlamlandırmak amacıyla düzenlenen ‘Mâverâünnehir’ temalı sempozyuma emeği geçen herkese ve tebliğ sunan değerli akademisyenlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Vali Meftun Dallı’nın konuşmasının akabinde VII. Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu gerçekleştirildi.

Bakmadan Geçme