SGK'nın Yeni İlan Düzenlemesine Sert Tepki

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Erkan Yılmaz, SGK'nın yeni ilan düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu, bugüne kadar piyasa değeri 500 bin TL ve üzeri olan satışlarını, bir veya daha fazla süreli yayında ilan yoluyla kamuoyuna duyuruyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan değişiklik ile, ilgili kurumun ilan yayımlama zorunluluğu getiren rayiç bedeli 500 binden 2,5 milyona çıkardı. Bu değişikliğe de resmî ilan bedelinin yüksekliği gerekçe gösterildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Erkan Yılmaz, değişikliğin SGK’nın arsa satış ilanlarını önemli oranda azaltacağını ve yerel basın kuruluşlarının gelir kaybına uğrayacağını bildirdi. 

‘Uygulamanın Yeniden Gözden Geçirilerek İptal Edilmesini Bekliyoruz’

KGC Başkanı Yılmaz açıklamasında; “Pandemiden bu yana ekonomik darboğaz içindeki yerel basınımız, 13 Mayıs 2024 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan ‘Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ kapsamında uygulamaya konulan kısıtlamalarla tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nin basının hak kaybına yol açacak uygulamalarına karşı çıkarken, bu defa Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, basınımızın ilan kaybına neden olacak bir düzenleme yaptığını üzülerek öğrendik. Sosyal Güvenlik Kurumu, piyasa değeri 500 bin TL ve üzeri olan satışlarını, bir veya daha fazla süreli yayında ilan yoluyla kamuoyuna duyuruyordu. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan son değişiklik ile, ilgili kurumun ilan yayımlama zorunluluğu getiren rayiç bedeli 500 binden 2,5 milyona çıkardı. Bu değişikliğe de resmî ilan bedelinin yüksekliği gerekçe gösterildi. Pandemiden bu yana zaten çok zor ekonomik koşullarda hayatta kalma mücadelesi veren basın kuruluşları, bu uygulama ile ilan kaybına uğrayacak ve ekonomik anlamda bir darbe daha yiyecektir. Uygulamanın yeniden gözden geçirilerek iptal edilmesini bekliyoruz” dedi. 

İlgili Yazı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün basın kuruluşlarının ilan kaybına yol açacak yazısında; “Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ‘Gayrimenkul satışında ilan’ başlıklı 93'üncü maddesinde; ‘Alacaklı tahsil dairesi gayrimenkul satışını, artırma tarihinden en az 15 gün önce başlamak şartıyla ilan eder. İlanların yer, müddet ve şekillerine ait umumi esaslar Maliye Vekaletince tayin olunur’ hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 15.06.2021 tarihli ve E-70660756-206.16.01-26318998 sayılı Genel Yazının ‘10- Gayrimenkul Satışlarında Rayiç Değere Göre İlan’ başlıklı bölümünde; ‘Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a Göre Kullanılacak Yetkilerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 23’üncü maddesinin altıncı fıkrasında; Biçilen rayiç değeri Kurumca belirlenen limitin üstünde olan gayrimenkullerin satış ilanlarının mahalli gazeteden başka ayrıca Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin birinde yayımlanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca, 6183 sayılı Kanun'un 93'üncü maddesi ve ilgili Yönetmeliğin 23'üncü maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Kurumumuzca biçilen rayiç değeri 500 bin TL ve üzerinde olan gayrimenkul mal satışlarının Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde ayrıca ilan edilmekteydi. Bu defa, ‘500 bin’ ibaresi ‘2,5 milyon’ olarak değiştirilmiş olup, bundan böyle yapılacak gayrimenkul satış ilanlarında söz konusu tutarın dikkate alınması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı. 

Bakmadan Geçme