SMMMO'dan Zam Kararı

Kastamonu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), muhasebe ücretlerine ve bağımlı çalışan meslektaşların ücretlerine asgari yüzde 50 oranında artış yapılması ve enflasyon muhasebesi uygulaması için firma yoğunluğuna göre ek ücret talep edilmesi karara bağlandığını duyurdu.

SMMMO’dan yapılan açıklamada; “2021 Yılından bu tarafa yaşanan yüksek enflasyonist ortam tüm sektörleri olduğu gibi en başta maliyetlerinin çoğu işçilik giderlerinden oluşan hizmet sektörünü de derinden etkilemiştir. 2021 Aralık ayında 3 bin 577,50 TL olan asgari ücret 25 ay sonra 2024 Ocak ayında 20 bin 2,50 TL’ye yükselerek kümülatif olarak yüzde 460 artmıştır. Yaşanan pandemi sürecinde kamu finansmanın devamlılığı için her türlü fedakarlığı yaparak devletinin ve milletinin yanında olan sektörümüz, bu süreçte yaşanan ekonomik olumsuzluklardan fazlasıyla etkilenmiş ve büyük ölçüde gelir kaybına uğramıştır. Enflasyonist ortamda hızla artan maliyetler nedeniyle bürolarımız hizmetlerine devam edemez hale gelmiştir. Öncelikle asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zam ve ardından Gelir İdaresi Başkanlığınca Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesine yapılan yüzde 58,60’lık zam sonucunda sektörümüz için ücret politikasını gözden geçirmek ve düzenlemek kaçınılmaz olmuştur. Ayrıca; kamuoyunda malum olunduğu üzere bilanço esasına tabi mükelleflerin 2023 yılı sonu ve müteakip yıllarda üçer aylık dönemler halinde enflasyon muhasebesi uygulaması zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu uygulama son derece karmaşık, uzmanlık gerektiren ve zaman alan bir uygulama olup, mesleğimize ek zaman ve emek maliyeti yüklemektedir. Meslektaşlarımızın geniş katılımı ile yaptığımız istişare toplantısı neticesinde yukarıda bahsettiğimiz maliyet ve iş yükü artışları da göz önüne alınarak 2024 yılı için mevcut muhasebe ücretlerine ve bağımlı çalışan meslektaşlarımızın ücretlerine asgari yüzde 50 oranında artış yapılması ve enflasyon muhasebesi uygulaması için firma yoğunluğuna göre ek ücret talep edilmesi karara bağlanmıştır. Karara bağlanan artışın vicdan sahibi tüm kesimler tarafından makul ve mantıklı karşılanacağına inancımızla ticari kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Özel Haber

Bakmadan Geçme