Suyun verimliliğini artıracak yol haritası hazır

'Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan Ulusal Su Verimliliği Seferberliği çerçevesinde hazırlanan, ülke genelinde faaliyet gösteren tüm sektör ve paydaşlar için su verimliliği konusunda yol haritası niteliği taşıyan “Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nın hazırlık sürecinde paydaşların sürece aktif katılımı ve kapsayıcılık ön planda tutuldu. Hazırlanan belgede kentsel, tarımsal, endüstriyel ve bütün sektörleri etkileyen su kullanım verimliliği eksenleri üzerinden su verimliliği hedefleri, stratejileri ve eylemleri tanımlandı. Toplam 4 ana eksen üzerine kurgulanan eylem planı çerçevesinde hazırlanan belgede 4 temel hedef, 9 ulusal hedef ve 49 öncelikli eylem yer alıyor. Belgenin bileşeni olarak hazırlanan eylem planları ise 2023-2033 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde hayata geçirilecek tedbirleri içeriyor. Strateji belgesinde; kentsel su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi (içme suyu maksatlı kullanımlar, bireysel kullanımlar), tarımsal su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi, endüstriyel su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi, alternatif su kaynaklarının yaygınlaştırılması (kullanılmış suların yeniden kullanımı, gri su kullanımı, yağmur suyu hasadı), su ayak izinin azaltılması, suyun uygun fiyatlandırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, iş birliği, eğitim ve farkındalık çalışmaları konuları ön plana çıkıyor. 

YÜZDE 50’YE VARAN ORANLARDA SU KAZANIMI HEDEFLENİYOR

Strateji belgesinde öncelikli hedefler arasında; yerel idarelerde su verimliliğinin artırılmasıyla bütün belediyelerde su kayıp oranının 2033 yılına kadar yüzde 25, 2040 yılına kadar yüzde 10 seviyesine düşürülmesi. Hanelerde ve bireysel su kullanımında verimliliğin artırılmasıyla kişi başı günlük ortalama su tüketiminin 2030 yılına kadar 120 litre, 2050 yılına kadar ise 100 litreye düşürülmesi. Tarımsal su kullanım verimliliğini artıran uygulamaların yaygınlaştırılmasıyla sulama randımanının 2030 yılına kadar yüzde 60, 2050 yılına kadar yüzde 65 seviyesine yükseltilmesi. Sanayide temiz üretim tekniklerinin ve su verimliliği tedbirlerinin uygulanmasıyla yüzde 50’ye varan oranlarda su kazanımı sağlanması bulunuyor.

BİRÇOK KONUDA GENİŞ ÇALIŞMA YAPILACAK

Hazırlanan belgede, gelecek yüzyıl için suyun tüm sektörlerde ve bütün paydaşlar tarafından verimli kullanılmasına yönelik stratejiler ve eylemler ile sorumluluk yüklenecek ve iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar belirlendi. Ayrıca belgede su verimliliği konusunda ulusal hedefler ve o hedeflerin sağlanabilmesi için gerekli aksiyonlar; suyu verimli kullanma yöntemleri, alternatif yani geleneksel olmayan su kaynaklarının yaygınlaştırılması, kullanılmış suların yeniden kullanılması, yağmur suyu hasadı, gri suların kullanımı, geri kazanım, suyun uygun ve verimli kullanmayı teşvik edecek şekilde fiyatlandırılması, su ayak izi konusunda farkındalık oluşturulması ve ayak izinin sürdürülebilir seviyelere çekilmesi, yasal, idari ve teknik anlamda kapasite geliştirilmesi, eğitim, farkındalık, ortak akıl ve iş birliği çalışmalarına ilişkin hususlara yer verildi.

İNTERNET SİTESİ HİZMETE SUNULDU

Öte yandan su verimliliği seferberliği ile ilgili farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanan suverimliligi.gov.tr internet sitesi erişime açılmıştı. Seferberlik çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklere, hazırlanan dokümanlara ve diğer bilgilere internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. 

İhlas Haber Ajansı

Bakmadan Geçme