Tarım'a Stajyerlik Başvurusu Başladı

Tarım ve Orman Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından 2024 ortaöğretim öğrencileri için staj başvurusu yayınlandı.

17 Mayıs günü sona erecek olan staj başvurularıyla ilgili olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmede; “18 Mart-17 Mayıs 2024 tarihleri dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı web ana sayfasında yayınlanan Staj Başvuru Formu eksiksiz bir şekilde doldurulup sisteme yüklenmelidir. Okulunuzdan almış olduğunuz not ortalamanızı içeren öğrenci olduğunuza dair onaylı/mühürlü Öğrencilik Beyan Belgesi’ni sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Son 6 ayda çekilmiş fotoğraf sisteme yüklenmelidir. Fotoğraflar ön cepheden çekilmiş, yüzün tamamı AÇIK, NET olacak, şapka, kep, güneş gözlüğü vb. aksesuar kullanılmayacak ve mutlaka vesikalık fotoğraf formatında olacaktır. Başvurunun son kısmındaki ‘Başvur’ butonu tıkladıktan sonra ekranda ‘İşleminiz Başarıyla Gerçekleşmiştir’ yazısı görüldüğünde başvurunuz tamamlanmış olacaktır. Aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır. Staj başvuru sonucu e-devlet sistemi üzerinden takip edilecektir. ‘Başvurularım’ butonu tıklanarak başvuru sonucu görülebilecektir. Başvuru sırasında; 3 (üç) farklı Bakanlık birimi için başvuru hakkınız bulunmaktadır” denildi. 

Staj İle İlgili Uyulması Gereken Kurallar

Staj ile ilgili uyulması gereken kurallar ise; “Staja devam zorunludur. Staja devam edilemediği günlerin telafisi yapılmak zorundadır. Öğrencinin stajının daha verimli olması için Staj Sorumlusu öğrenciyi okuduğu bölüm öncelikli olmak üzere kurumun her biriminde görevlendirebilir. Stajyer öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi öğrenim gördüğü kurum tarafından ödenir. Staj Yönergesi gereği staja kabul edilen öğrencilerle kurum arasında sözleşme imzalanır. Stajyer öğrenciler staj yaptıkları Bakanlık Birimlerinin çalışma koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak; kullandığı her türlü mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Bakanlık bünyesinde staj yapanlar; 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatta memurlar için öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır. Aksi takdirde, öğrencinin stajyerliğine son verilerek, bu durum okuluna bildirilir. Ayrıca, o güne kadar yapmış olduğu çalışmalar staj olarak değerlendirilmez. Stajı herhangi bir nedenle sona erdirilen (kabul edilmeyen, stajı tamamlayamayan vb.) kişilere ‘Stajyer Değerlendirme Formu’ düzenlenmez” şeklinde sıralandı.

Özel Haber

Bakmadan Geçme