Tarımda geçici işçilerin kadroya geçişi başladı

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, planlı, sözleşmeli üretim ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ilişkin yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, planlı, sözleşmeli üretim ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ilişkin yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci; “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir karış toprak boş kalmasın istiyoruz. Dolayısıyla bu bir karış toprağın boş kalmaması için de biz iki yıl üst üste boş kalan alanların ondan sonraki yıllarda mülk sahibine kirası ödenmek kaydıyla kiralanması uygulamasını getiriyoruz. Mülkiyet hakkıyla, kullanım hakkını da böylelikle ayırmış oluyoruz. Tabii ki yüzde 56 gibi önemli bir bölümü orman olan Kütahya'mızda çok sayıda orman köylümüz var. ORKÖY'den yararlanan vatandaşlarımız var. Bunların ne kadar zor şartlarda ormanlarımızı sahiplendiğini biliyoruz. Bu çerçevede de özellikle orman köylülerimizi ekonomik olarak rahatlatacak 4-5 adımımız var. Ormanı adeta muhafız gibi herhangi bir bedel almaksızın koruyan ve kollayan orman köylüsüne, ormandan elde edeceğimiz gelirin yüzde 10'unu vereceğiz. Yani önümüzde orman duruyor ve o ormandan ekonomik olarak istifade edemiyor veya yeterince istifade edemediğinizi düşünüyoruz. Dolayısıyla böyle bir uygulamayla orman ürünlerinden elde edilen gelirin yüzde 10'unu o bölgedeki orman köylülerine vereceğiz” dedi. 

“İŞ VE İŞLEMLERİ BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ”

Kirişci, ülke genelindeki arazilerin damlama veya yağmurlama sulama sistemleriyle sulanmasını en geç 5 yıllık süre zarfında tamamlayacaklarını belirtti. Geçici işçilerin kadro süreciyle ilgili gelinen noktayı aktaran Prof. Dr. Vahit Kirişci; “Bakanlığımız bünyesinde geçici statüde, işçi statüsünde çalışan 26 bin 982 kardeşimizin sürekli işçi kadrosuna geçişleri, iş ve işlemlerini de başlatmış bulunuyoruz. İnşallah onlar bu kadroya geçtikten sonra mevcut hizmetlerini daha da artırırlar. Ülkemize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı, bu kardeşlerimize nasip eylesin. Sayın Cumhurbaşkanımıza da tabii ki bu kadroların verilmesi noktasında da bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Her branştan çalışma arkadaşımızın gayretleriyle inşallah Türkiye Yüzyılı'nı tarım ve ormancılığın da yüzyılı yapacağımızı da belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı. 
 

Bakmadan Geçme