Tıp Fakültesi Personel Alacak

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi, bugün resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilanla, Tıp Fakültesi'ne akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

İlana göre; Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 6 doktor öğretim üyesi, 5 profesör ve 1 doçent olmak üzere toplamda 12 akademik personel alımı yapılacak.

Kastamonu Üniversitesi’nden yapılan duyuruda; “Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise Tıp Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir” denildi.

Genel ve Özel Şartlar

Alıma ilişkin genel ve özel şartlar; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır. Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir. Müracaatlarda talep edilen evraklar profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için KYS-FRM-056 Öğretim Üyesi Müracaat Dilekçesi, Özgeçmiş (YÖKSİS formatında), Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (*) (Askerlik hizmetini yerine getirenlerin terhis belgesini eklemesi gerekmektedir.), Adli Sicil Belgesi (*), Yabancı Dil Belgesi (Varsa), Açıktan veya yeniden atanacaklar için Kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu (Atanmadan önce ilgili birime teslim edeceklerdir.) (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hekimlerince verilmesi kaydıyla heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar raporda yer almalıdır.), Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Mezun Belgeleri, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi (*), KYS-FRM-043 Doktor Öğretim Üyesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu (2), KYS-FRM-267-278 Profesör ve Doçent Kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu, Bilimsel çalışma dosyası ve taşınabilir bellek/CD’ler (teslim edilecek dosya ve Taşınabilir (Flash) Bellek/CD adedi: Profesör kadrosu için 1 adet dosya ve 6 adet Taşınabilir (Flash), Bellek/CD, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 1 adet dosya ve 4 adet Taşınabilir(Flash) Bellek/CD.) Taşınabilir (Flash) Bellek/CD İçeriği: Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Belgesi ile belgede belirtildiği gibi uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evrak, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosya (müracaat dilekçesi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora mezun belgeleri, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) olması gerekmektedir. HİTAP Hizmet dökümü (*) (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış olanlardan istenmektedir.), Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) (*), (*) Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır” şeklinde sıralandı. 

Diğer Açıklamalar Ve Hususlar

Diğer açıklamalar ve hususlar ise; “2547 sayılı Kanunun Ek 38’inci maddesi uyarınca belirlenen yüzde 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler. Adaylar ilanın yayım tarihinden itibaren son müracaat tarihi olan 12 Ocak 2024 mesai saati bitimine kadar bu ilanın ‘Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler’ kısmında belirtilen birimlere şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz” şeklinde belirtildiler. 

Bakmadan Geçme