• Haberler
  • Genel
  • Üç Devrim Yasası'nın 100'üncü Yılı Kutlanacak

Üç Devrim Yasası'nın 100'üncü Yılı Kutlanacak

Eğitim-İş Şubesi olarak, 20 Nisan 2024 günü saat 14.00'da Şerife Bacı Öğretmenevi Konferans Salonu'nda 'Üç Devrim Yasası'nın 100'üncü Yılında Laiklik, Ulusal Egemenlik ve Çağdaşlık' konulu bir konferans düzenleyecek.

Konferansa konuşmacı olarak 19 Mayıs Üniversitesi İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Aydın katılacak. 

Üç Devrim Yasası'nın 100'üncü Yılı Kutlanacak

Hasan Aydın Kimdir?

Hasan Aydın 10 Mayıs 1971’de Ordu/Ünye’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ünye’de, yükseköğrenimini ise 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. 2001 yılında OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora öğrenimine başladı ve 2004 yılında, “Gazzâlî’nin Tanrı ve Evren Tasarımı ve Günümüze Yansımaları” adlı çalışmayla bilim doktoru unvanını aldı. 24 Ocak 2014’de Sosyal, İdari ve Beşeri Bilimler temel alanı, Felsefe anabilim dalından Doçent unvanını aldı. 15 Ekim 2015 tarihinde OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’na Doçent; 13 Ocak 2020 tarihinde ise Profesör olarak atandı.

Felsefe tarihi, İslam felsefesi ve eğitim felsefesi alanlarına ilgi duyan Aydın’ın çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri dışında şu kitapları bulunmaktadır: “İslam Düşünce Geleneğinde Din, Felsefe ve Bilim, Naturel Yayınları, Ankara 2005; İslam Düşünce Geleneğinde Bilgi Kuramı (Eleştirel Bir Yaklaşım), Naturel Yayınları, Ankara 2005 (Yüksek Lisans Tezi); Gazzâlî, Felsefesi ve İslam Modernizmine Etkileri, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul 2012 (Doktora Tezi); Postmodern Çağda İslam ve Bilim, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul 2008; Eski Yunan’dan İslam’ın Klasik Çağına: Neden Kavramı ve Nedensellik Sorunu, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul 2009; Felsefi Temelleri Işığında Yapılandırmacılık, Nobel Yayınları, 1. Baskı Ankara 2007, 2. Baskı, 2012; Mitostan Logosa Eski Yunan Felsefesinde Aşk, Bilim ve Gelecek Yayınları, İstanbul 2013; Felsefi Antropolojinin Işığında Hz. Muhammed ve Kuran, Bilim ve Gelecek Yayınları, 1. Baskı İstanbul 2014, 2. Baskı 2018; İslam Kültüründe Felsefenin Krizi ve Aydınlanma Sorunu, Bilim ve Gelecek Yayınları, İstanbul 2016, Sentez Yayınları, Bursa 2021; Ortaçağ İslam Kültüründe Felsefe: Akımlar, Filozoflar ve Temel Sorunlar, (Mehmet Dağ ile birlikte), Bilim ve Gelecek Yayınları, 1. Baskı İstanbul 2017, 2. Baskı, 2020; Ortaçağda Sözde Aristotelesçi Yapıtlar ve Salt İyi ya da Nedenler Kitabı, Bilim ve Gelecek Yayınları, İstanbul 2018; Eleştirel Aklın Işığında Postmodernizm ve Yansımaları, Sentez Yayınları, Bursa 2021; İlkçağdan Ortaçağa Doğa Tasarımları ve Nedensellik, Bilim ve Gelecek Yayınları, İstanbul 2022; Kültürel Sorunlarımız Üzerine Felsefi Sorgulamalar, Sentez Yayınları, Bursa 2023.”
 

Bakmadan Geçme