• Haberler
  • Genel
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 91 sözleşmeli personel istihdam edecek. Söz konusu alım kapsamında Kastamonu'ya da 1 destek personeli alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alacak
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Adaylar, 18 Eylül-29 Eylül arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 91 (doksan bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır” denildi.

GENEL ŞARTLAR

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda genel şartlar; “Türk Vatandaşı olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak. Tam zamanlı ve/veya vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. Başvurunun son günü itibariyle ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşımak” şeklinde sıralandı.

Özel Haber

Bakmadan Geçme