Ulusal Su Kurulu Kurulacak

Su kaynaklarının etkin yönetimi ve verimli kullanımı amacıyla üst düzeyde koordinasyon ve işbirliği sağlayacak Ulusal Su Kurulunun kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ulusal Su Kurulu; Tarım ve Orman Bakanı başkanlığında, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakan Yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, Sağlık Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanından oluşacak.

Ulusal Su Kurulu; 12’nci Kalkınma Planı'nda da yer aldığı üzere yürürlükte olan “Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile Havza Kurulları ve İl Su Kurulları"nın daha etkin hale getirilmesi, kentlerde ve kırsalda su-gıdaenerji-ekosistem ilişkisini temel alan su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli plan, politika ve stratejilerin oluşturulmasının yanı sıra su yönetiminde etkin koordinasyon ile bütüncül yaklaşımın garanti altına alınması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunacak.

Kurul aynı zamanda, su kaynaklarının koruma- kullanma dengesi gözetilerek verimli kullanılması, su politikalarının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, su tahsisinde arz talep dengesinin sağlanması, su kaynaklarının daha etkin şekilde korunması, geliştirilmesi, uygulamaların ve yatırımların kurumlar tarafından daha sıkı takip edilmesine yönelik çalışmaları da yürütecek. Su kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ilişkin hazırlanan planların uygulanmasında karşılaşılan sorunları çözüme kavuşturmak üzere faaliyetlerde bulunacak Kurul, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak tedbirleri de alacak.

‘Risklerin Krize Evrilmeden Yönetilmesi Önem Taşıyor’

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2030 yılında Türkiye nüfusunun yüzde 10 artması, su kaynaklarının ise yüzde 20 azalmasının öngörüldüğünü belirterek “Ülkemizin su potansiyeli dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, kişi başına düşen yıllık su miktarının bin 313 metreküp olduğu dikkate alındığında Türkiye su stresi altında olan bir ülkedir. Gerekli tedbirler alınmazsa 2030 yılında bu oranın bin metreküpün altına düşeceği ve Türkiye'nin su kıtlığı çeken ülkeler sınıfına gireceği öngörülüyor. Bu nedenle suya vefa göstermezsek veda edeceğimizin bütün milletimiz tarafından bilinmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin su kaynakları konusunda karşı karşıya bulunduğu risklerin krize dönüşmeden yönetilmesinin önemine dikkati çeken Bakan Yumaklı, ülkenin kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması, suyun miktar ve kalite bakımından korunarak akılcı, paylaşımcı, verimli ve hakkaniyetli biçimde, paydaşlar ile birlikte yönetilmesi ve bu yönetimi sağlayacak kurumsal, idari, finansal araçların oluşturulmasının çalışmalarının temelini oluşturduğunu bildirdi.

‘Tüm Paydaşlarımız İle İş Birliğini Hızlandıracağız’

Bakan Yumaklı; “Attığımız bu önemli adımlar, Türkiye'nin su kaynaklarına sürdürülebilir bir yaklaşım getirme ve gelecek nesillere sağlıklı su kaynakları bırakma taahhüdümüzün bir yansımasıdır. Ulusal Su Kurulunun kurulmasıyla ülkemizin su yönetimi alanındaki güçlü duruşunun pekiştirilerek su kaynaklarımızın korunmasına yönelik çok önemli bir adım atılmış oldu. Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlattığımız ve milat kabul ettiğimiz Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında tüm paydaşlarımız ile iş birliğini hızlandıracağız. Seferberlik doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için topyekûn mücadele yürüteceğiz” dedi. 

Bu seferberlikte vatandaşlara “Bir damla da sen ol" çağrısında bulunan Yumaklı, “Tüm paydaşlarımızı su kaynaklarımızı korumak için bu seferberliğe katkı sağlamaya ve geleceğimiz için el ele vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakmadan Geçme