Valilik seçim yasaklarını sıraladı

Valilik tarafından 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında uygulanacak seçim yasaklarına ilişkin olarak bilgilendirme yapıldı.

Valilik tarafından 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında uygulanacak seçim yasaklarına ilişkin olarak bilgilendirme yapıldı.

Kastamonu Valiliği’nden yapılan bilgilendirmede; “14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile ilgili olarak; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un ‘Propaganda Serbestliği ve Süresi’ başlıklı 49.maddesinde ‘Propaganda, oy verme gününden önceki onuncu günün sabahında başlar ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00’a sona erer’ hükmü gereğince, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 15 Mart 2023 tarihli ve 123 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimine yönelik kararı ile 15 Mart 2023 tarihli ve 124 sayılı 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik propaganda serbestliği ve süresi ile uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin kararı hüküm altına alınarak kamuoyuna duyurulmuştur. Bu kapsamda; Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 15 Mart 2023 tarih ve 123 ve 124 sayılı kararların ‘İlan ve Reklam Yerleri’ başlıklı (d) bendi ve  ‘Seçim Büroları’ başlıklı (ç) bendine göre; siyasi partilerin il ve ilçe binaları hariç olmak üzere, siyasi partilerin ve adayların seçim irtibat bürolarına, sabit ilan ve reklam yerlerine, siyasi parti aracı olarak kullanılan taşıtlara, vatandaşların konutlarına, iş yerlerine ve hususi araçlarına asılan, yapıştırılan (siyasi bayrak, afiş, pankart ve poster vb.) ilan ve reklam malzemelerinin, 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 18.00’a kadar kaldırılması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde aynı ilan ve reklam malzemelerinin 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 18.00’a kadar kaldırılması gerekmektedir” denildi.

UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER

Bilgilendirmenin devamında; “Bununla birlikte, 298 sayılı Kanun’un 79’uncu maddesi ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 11 Mart 2023 tarih ve 2023/94 Sayılı Kararı gereğince; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 79. Maddesi gereğince; Oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat: 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar,  ‘Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesinin yasak olduğu. ‘Emniyet ve Asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilen (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacağı.’ Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına,  eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebileceği. Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00’dan sonra düğün yapılabileceği kararı verildiği; Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 12 Haziran 2018 tarih ve 2018/780 Sayılı İlke Kararında; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu’nun 79’uncu Maddesinin ikinci fıkrası, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 7’nci Maddesi gereğince, çay bahçelerinin de oy verme günü kapalı olması gerektiğine karar verilmiştir. Aksi hareket edenler hakkında, 298 sayılı Kanuna muhalefetten yasal işlem yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat: 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar aynı hükümler uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.
 

Bakmadan Geçme