• Haberler
  • Genel
  • Gelir Koruma Sigortası Tüm Ülkede Uygulanabilecek

Gelir Koruma Sigortası Tüm Ülkede Uygulanabilecek

Cumhurbaşkanı Kararı ile stratejik bir ürün olan buğdayda 2022 yılında, Konya'da pilot olarak uygulanan 'gelir koruma sigortası' Türkiye geneline yaygınlaştırıldı.

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2023 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile stratejik bir ürün olan buğdayda 2022 yılında, Konya'da pilot olarak uygulanan “gelir koruma sigortası” Türkiye geneline yaygınlaştırıldı.

Buğday için gelir koruma sigortası yaptıranlara yüzde 60 devlet prim desteği Bakanlık tarafından karşılanacak. Çiftçiler, söz konusu sigortayı, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları şartıyla yaptırabilecek. Ekmeklik ve makarnalık buğday ürünlerinde verim değişimi ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü alım baremlerine göre Konya Ticaret Borsasında hasat sonrası oluşan ürün fiyatının beklenen fiyattan farklı olması nedenlerine bağlı oluşacak gelir kaybı riski, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında teminat altına alındı.

Gelir, hasattan sonra sigorta edilen gelirinin altına düşmesi durumunda aradaki fark, TARSİM tarafından, tazminat olarak üreticiye ödenecek. Gelir koruma sigortasıyla üreticiler hem verim düşüşü (her türlü afete karşı) hem de fiyat azalış riskine karşı en gelişmiş tarım sigortasına kavuştu. Ayrıca verim düşüşleri ve fiyat dalgalanmalarından doğabilecek gelir kaybı riski teminat altına alınırken, üreticilerin gelir kaybına uğramadan, istikrarlı gelirle üretimde kalmaları sağlandı.
 

Bakmadan Geçme