KASMİB'e 15 Milyon Liralık Bütçe

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği'nin (KASMİB) Birlik Meclisi kasım ayı olağan toplantısı Vali Meftun Dallı Başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıya Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, İlçe belediye başkanları ve KASMİB meclisi üyeleri katıldı.

Toplantı saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okunması ile başladı. Daha sonra KASMİB’in 2024 yılı gelir ve gider tablosu ve 2023 yılı için ek bütçesi görüşüldü. 2024 yılı için gelir ve gider 15 milyon 100 bin lira olarak belirlendi. KASMİB’in ek bütçesi ise gelir ve gider olarak 7 milyon 318 bin 800 lira olması oylanarak kabul edildi.

‘Katı Atıkların Bertaraf Edilmesi Hizmetine Devam Edilecektir’

KASMİB Müdürü Adnan Tot ise 2024 yılına ait çalışma programına ilişkin; “Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA-II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı çerçevesinde 2020 yılında başlayan, program otoritesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, nihai faydalanıcısı Kastamonu Mahalli İdareleri Birliği (KASMİB) olan Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi’nde yapım işleri 2021 yılında tamamlanmış ve proje kapsamında 15 adet eski düzensiz depolama sahasının ıslahı ile sızıntı suyu arıtma tesisi yapımı gerçekleştirilmiştir. Yine proje kapsamında, düzenli depolama sahası mobil ekipmanları, transfer kamyonları ve ekipmanları ile bakiye atık toplamaya yönelik sıkıştırmalı kamyonlar ve ekipmanların temininin yer aldığı tedarik (Supply) ihalesine çıkılmış olup 5 Lottan (kısım) oluşan ihalenin ilk 4 Lotu gerçekleşmemiştir. İhalenin 5 inci Lotu kapsamında 34 Adet Mobil Atik Getirme Merkezi ve 2 adet Bahçe Tipi Kompost makinesi tedarik edilmiştir. Diğer lotlar için yeniden ihaleye çıkılmış olup halen ilan aşamasındadır. 2024 yılında tedarik ihalesi kapsamında birliğimize verilecek iş ve işlemlerin yürütülmesine devam edecektir. Yine 2024 yılında aynı proje kapsamında Birliğimizin sorumluluğu altında olan proje sahalarının denetim ve kontrolü hizmetleri yürütülecektir. Birliğimize bağlı bütçe içi işletme olan Kastamonu Katı Atık Entegre Projesi İktisadi İşletmesi aracılığıyla yürütülen katı atıkların transfer istasyonlarından itibaren taşınması ve Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi’ne getirilerek düzenli depolama yöntemiyle bertaraf edilmesi hizmetlerine devam edilecektir” dedi.

‘Sokak Hayvanlarıyla İlgili Çalışmalar Yürütülecek’

Sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Tot; “Birlik Meclisi’mizin aldığı karar doğrultusunda 2021 yılında kurulumu ve işletimi gerçekleştirilen Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Ünitesi kapsamındaki hizmetlere devam edilecek ve üye mahalli idarelerimizin sokak hayvanlarıyla ilgili sorunlarının çözüme ulaştırılması yönünde çalışmalar yürütülecektir. Birliğimizce ihale edilip özel sektör firmasına yaptırılarak işlettirilen ve Birliğimize önemli bir gelir kaynağı oluşturan Çöp Gaz (LFG) Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi’nin verimli şekilde çalışması için gerekli denetim, kontrol ve destek sağlanmaya devam edilecektir. Yine Birliğimizce ihale edilip özel sektör firmasına yaptırılarak işlettirilen Tıbbi Atık Sterilizasyon (Bertaraf) Tesisi ve bu kapsamdaki işlerle ilgili denetim ve kontrol görevine devam edilecektir. Birliğimiz uhdesinde yer alan ve özel sektör firmasına yaptırılan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi kapsamında, Kastamonu ili genelinde ambalaj atıkları yönetimiyle ilgili iş ve işlemlerin daha düzenli ve kaliteli hale getirilmesi için çalışmalar yürütülecektir. Birliğimizce daha önce başlatılan Katı Atık Mekanik Ayırma Tesisi ve Kompost Tesisi yapımının gerçekleştirilmesi ile ilgili proje çalışmalarına devam edilecektir. Birliğimize bağlı iktisadi işletme bünyesinde işletimi yürütülen Katı Atık Bertaraf Tesisi’ndeki birinci düzenli depolama alanının (1 Lot) teknik ve ekonomik ömrünün azalması dolayısıyla İkinci Düzenli Depolama Alanı (2’nci Lot) Projesi hazırlanmıştır. 2024 Yılında İkinci Düzenli Depolama Alanının finansmanı (hibe ve kredi), ihalesi ve yapımı ile ilgili iş ve işlemler yürütülecektir. 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, sıfır atık yönetim sistemlerinin kurulması, yaygınlaştırılması. Geliştirilmesi ve izlenmesi hususlarında birliğimiz uhdesindeki görevler yerine getirilecektir” diye konuştu.

Bakmadan Geçme