Ölçü Aletleri İçin Uyarı!

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nce ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaatları hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada periyodik muayene için müracaatların 29 Şubat 2024 tarihinde sona ereceği vurgulandı. 

Ölçü Aletleri İçin Uyarı!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; “3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre muayene edilerek damgalanması zorunlu olan Ölçü ve Ölçü aletlerinin kamu yararına uygun olarak doğru, ayarlı kullanımının sağlanması, muayenesi ve damgalanması işlemleri, Belediye Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğu, Bakanlığımızca yetkilendirilmiş Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Yetkili Muayene Servisleri tarafından yürütülmektedir. Türk Standartları Enstitüsü’nce (TSE) muayene edilecek ölçü ve ölçü aletleri için;  akaryakıt ve LPG sayaçları, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2 bin kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarlarının için https://basvuruportal.tse.org.tr internet adresi sayfasından elektronik ortamda TSE’ye müracaat edilecektir” denildi. 

Belediyeler Tarafından Muayene Edilecek Ölçü Ve Ölçü Aletler

Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğu’nca muayene edilecek ölçü ve ölçü aletler hakkında yapılan bilgilendirmede; “Uzunluk ölçüleri, hacim ölçüleri, 5 kg’a kadar hassas olmayan kütleler ile Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, ibreli teraziler ve tek kollu kantarlar için Kastamonu il Belediyesi bünyesinde bulunan Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğuna müracaat edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Yetkili Muayene Servislerince Muayene Edilecek Ölçü Ve Ölçü Aletler

Yetkili Muayene Servislerince Muayene edilecek ölçü ve ölçü aletlerine ilişkin yapılan bilgilendirmede ise; “Otomatik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2 bin kg’a kadar (2 bin kg dahil olup) Grup Merkezi Belediye Ölçü ve Ayar Memurluğu yetkisi dışındaki 3’üncü ve 4’üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile 1’inci ve 2’nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, ısı sayaçları ve egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları için periyodik muayene müracaatlarının Yetkili Muayene Servislerine (https://msurapor.sanayi.gov.tr) yapılması gerekmektedir. Periyodik muayene müracaatı başvurusunu yapmayan ölçü ve ölçü aletleri kullanıcıları 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15/c maddesinin; ‘Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye idari para cezası verilir ve bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir’ hükmü gereği cezalı duruma düşecektir. Bu nedenle, ilgililerin, mağdur olmaması ve cezai durumlara düşmemesi bakımından; damga sürelerini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin, 2024 yılı periyodik muayene müracaatlarını, 2024 yılı Şubat ayı sonuna kadar cins, özellik ve yetki alanına göre yukarıda belirtilen mercilere yapmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. 

Özel Haber

Bakmadan Geçme