Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Çalışmalarını Anlattı

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü çalışmalar hakkında Kastamonu Ticaret Borsası'nda sunum yaptı.

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü tarafından ilimizde yapılan toplantıya Kastamonu Ticaret Borsası ev sahipliği yaptı. Enstitü Müdürü Mustafa İşçioğlu ve Araştırma Baş Mühendisi Mustafa Güner, Aşkın Bozkurt ile Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, Bölge Müdür Yardımcıları, Ahmet Er ve Ramazan Kolsuz, Ağaçlandırma Şube Müdürü Ercan Şen ve Fidanlık Müdürü Levent Teroğlu katıldı.

Kavak Ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Nedir?

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, 1956 yılında “Kavak Fidanlık Müdürlüğü” adı altında İzmit'te kurulmuştur. 24 Nisan 1962 tarihinde kavakçılık konularında araştırmalar yapmak üzere “Kavakçılık Araştırma Enstitüsü” olarak adı değiştirilmiştir. 1967 yılında Enstitü’nün çalışma konularına Okaliptus, 1968 yılından itibaren de ibreli yabancı tür orman ağaçları dahil edilerek, adı “Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü” haline dönüştürülmüştür. 

Enstitünün Amacı

Enstitünün amacı; kavak ve hızlı gelişen türler konusunda araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak ve uygulanmasını izlemek, kuruluşlarla işbirliği yapmak, kurum, kuruluş ve kişilere danışmanlık, teknik destek ve eğitim hizmetleri sağlamak, Genel Müdürlük birimleri, diğer kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve kişilerce talep edilen etüt, analiz ve teşhis işlemlerini yapmak veya yaptırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, ortak proje, eğitim, staj ve benzeri etkinliklerde bulunmak, mekanizasyon, ekipman geliştirme, standart, tescil, sertifikasyon ve patent çalışmalarında bulunmak olarak belirtildi. 

Enstitünün Vizyonu ve Misyonu

Enstitünün vizyonu ve misyonu ise; “Kavak ve hızlı gelişen türlerle yapılacak olan ağaçlandırmalarda özel kişiler ve kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun daha etkili sağlanması ve ülkemizin odun üretimine olan katkısının arttırılmasına önderlik etmektir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilkeleri çerçevesinde kavak ve hızlı gelişen türlerle yapılacak olan ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli olan her türlü desteği sunarak kavak ve hızlı gelişen türlerle yapılacak olan ağaçlandırma çalışmalarının düzenli bir şekilde devam etmesini sağlamaktır” şeklinde belirtildi.

Özel Haber

Bakmadan Geçme