Ulusal Staj Programı Başvuruları Açıldı

Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır.

Ulusal Staj Programı Başvuruları Açıldı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Program aracılığıyla gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Programa başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları üzerinden şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir yöntem ile değerlenmektedir. İşverenler ise öğrencilere, kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi göndermektedir. 

Yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da beğeni ile takip edilen ve OECD tarafından dört kez örnek uygulama olarak gösterilen Program, pek çok gence iş hayatını henüz öğrenciyken deneyimleme ve erken dönem kariyer farkındalığı kazanma imkânı tanımaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan; Örgün eğitim veren lisans programlarının 2’nci, 3’üncü veya 4’üncü sınıf öğrencileri (tıp fakültesi, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri dahil değildir.), Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1’inci veya 2’nci sınıf öğrencileri ve yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler. Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1’inci sınıf öğrencilerinde bu şart aranmamaktadır. Staj yapılacak tarihte; lisans 2’nci sınıf ve ön lisans 1’inci sınıf öğrencilerinin bir üst sınıfa geçmiş olması, lisans 4’üncü sınıf ve ön lisans 2’nci sınıf öğrencilerinin mezun durumuna geçmemiş olması, ön lisans 1’inci sınıf öğrencilerinin not ortalamasının ise 2’nin üzerinde olması beklenmektedir. Aksi halde işverenler staj tekliflerini iptal edebilir. 

Özel Haber

Bakmadan Geçme