Berkan Güngör

Popülist söylem ve 2023 seçimleri

Berkan Güngör

Son yıllarda popülist söylem ve politikaların yükselişi, siyasi atmosferin şekillenmesinde oldukça önemli bir etkiye sahip oldu. Popülizm, siyasi bir akım olarak toplumun geniş kesimlerine hitap etmeyi hedefleyen, genellikle siyasi elitlere ve kurumlara karşı çıkan bir yaklaşımı ifade eder. Amiyane tabirle sokaktaki insanın çıkarlarını vurgulayarak başarıya ulaşabilmeyi hedefler. Belirli bir ideolojiye sahip olmayan popülist söylem hem sağ görüşlü hem de sol görüşlü liderler tarafından sıkça kullanılır. Popülist liderler, genellikle basit ve etkileyici mesajlarla halkın duygusal tepkilerini harekete geçirmeye çalışır ve belirli grupları temsil ederler. Genelde rejim karşıtı olarak tezahür eden popülist hareket, sağ eğilimlerde milliyetçilik, muhafazakârlık, kökten dincilik ve ırkçılık ile birleşebilirken; sol eğilimlerde sosyalizm ya da komünizm ile birleşebilir. Bu noktada popülist hareketler ve söylemler toplumun bir kesimini savunurken diğer kesimleri ötekileştiren ve dışlayan bir tavra bürünebilirler. 

2023 Genel Seçimlerinde Popülist Söylem ve Politikaların Etkisinin Ne Kadar Büyük Olduğunu Gördük 

Seçmenler, belirsizlik, ekonomik sıkıntılar ve toplumsal kutuplaşma gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında, popülist liderlerin basit çözümleri onlara cazip geldi. 2023 seçimlerinde öne çıkan liderler, halka umut ve değişim vaat ederken, kurumsal yapıları ve mevcut siyasi elitleri eleştirdiler. Ne yazık ki bu seçimlerde televizyonlarda, röportajlarda ve mitinglerde siyasi liderlerin vaat vermekten ya da proje üretmekten ziyade birbirlerini eleştirdiklerine, kendileri gibi düşünmeyenleri ötekileştirdiklerine şahit olduk. Demokratik kurumların zayıflamasına neden olan bu popülist söylemler siyasi muhalefeti baskı altına aldı (muhalefete muhalefet etmek de dâhil) ve toplumu kutuplaştırdı. 

2023 genel seçimleri, toplumun mevcut sorunlarının yanı sıra, siyasi liderlerin sunacakları vizyon, liderlik yetenekleri ve politika önerileriyle de şekillenmelidir. Bu seçimler, ülkemizin geleceği için büyük önem taşıdığından, seçim sürecinde kapsayıcı bir diyalog, bilinçli bir tercih yapma ve demokratik değerlere bağlılık önemlidir. Seçmenler olarak bizlerin, popülist liderlerin sadece çekici söylemlerine değil, aynı zamanda politika önerilerinin gerçekçiliğine ve uzun vadeli etkilerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Popülist söylem ve politikaların cazibesine kapılmadan önce, adayların gerçekçi ve sürdürülebilir çözümler sunup sunmadığını değerlendirmeliyiz. Popülist söylemlerin ardında yatan gerçek niyetleri ve politikaları değerlendirmeli, adayların vizyonunu ve liderlik niteliklerini analiz etmeliyiz.

Politikaları Gerçekçilik ve Sürdürülebilirlik Perspektifinden Değerlendirmeliyiz

Sonuç olarak, 2023 genel seçimlerinde popülist söylem ve politikaların rolü büyük oldu ve ikinci turda da oldukça büyük olacak. Ancak, seçmenler olarak, duygusal tepkiler yerine sağduyulu bir şekilde hareket etmeli, politikaları gerçekçilik ve sürdürülebilirlik perspektifinden değerlendirmeliyiz. Ülkemizin geleceği için sağlam bir temel oluşturacak adayları desteklemeli, demokratik değerlere bağlılığımızı korumalı, toplumsal birlik ve dayanışmayı teşvik etmeliyiz.

Hepimizin amacı gelecekte ülkemizi çok daha iyi bir noktaya getirebilmek, refah ve barış içinde yaşayabilmek. Sadece bu amaca giden yollardaki yöntemlerimiz bağlamında farklılaşabiliriz. Buna saygı duymak da hepimizin görevidir diye düşünüyorum.

Esen kalın…

Yazarın Diğer Yazıları