Nefise Köylü

Unesco Dünya Mirası Listesi Kastamonu Mahmutbey Camii

Nefise Köylü

Bu konu üzerine çok fazla yazı yazdım. Benim için çok hassas bir nokta. Civar il ve ilçeler kültürel ve tarihi doku anlamında Kastamonu’dan oldukça eksik olmalarına rağmen Kastamonu’dan daha fazla tanınır durumdalar.

Aynı zamanda işin daha önemli yanı turizm anlamında çok daha fazla ziyaretçi alıyorlar.

Turizm bacasız fabrika demek… Şehrin esnafının yüzünün gülmesi, üretiminin artması, istihdamının katlanması için çok önemli.

Doğal güzellik desen bizde, kültürel birikim desen bizde, muazzam yemekler desen bizde, tarihi doku desen bizde, orijinal mimari dokusunu bütünü ile koruyan konaklar desen bizde ama yeterince tanıtamıyoruz…

Ne yazık, bu konuda büyük bir eksiklik söz konusu…

Konu üzerine, şehrimizin önde gelen simalarından bir büyüğüm ile sohbet ederken çok aydınlatıcı bilgilere eriştim.

Memleketimizin tarihi eserlerinin turistik anlamda ön plana çıkması için UNESCO dünya mirasları listesine girmelerinin ne kadar önemli olduğuna değindi. UNESCO dünya mirası listesi, tüm dünyada kabul gören ve dünya vatandaşlarının seyahat rotası çizerken, nereleri gezip görmeliyiz diye kılavuz edindiği bir liste. Bu listede tarihi eserlerimiz yer alırsa, otomatik olarak turizm cazibe noktası haline geleceğimizi özellikle vurguladı. 

Mutlaka duymuşsunuzdur şuan Kastamonu’muzun UNESCO dünya mirası listesine çiçeği burnunda giren bir mimari eseri bulunmakta, Kasaba köy Mahmutbey Camii…

Kastamonu'ya 18 km uzaklıktaki Kasaba Köyü'nde bulunan 1366 tarihli Mahmutbey cami artık UNESCO dünya mirası listesinde yer alıyor. Mükemmel bir eser ve gidip görmenizi önemle rica ediyorum.

Turistlerin kilometrelerce uzaktan, büyük bir heyecanla gezip görmeye geldiği ve geleceği bu tarihi eseri Kastamonulular olarak gezip görmemezlik yapmamalısınız.

Mahmutbey Cami, Kastamonu'da Candaroğulları Beyliği'nin hüküm sürdüğü dönemde inşa edilmiş, Mimari özelikleri ile Anadolu Selçuklu dönemi ve Beylikler döneminin önemli örnekleri arasında yer alan bir eser...

Mahmutbey Camii’nin, Anadolu’daki ahşap tavanlı ve ahşap destekli camiler arasında seçkin bir yeri vardır.

Caminin ahşap çatısı bindirme tekniğinde yapılmıştır ve hiç metal çivi ve herhangi bir aksam kullanılmamasıyla Türkiye’deki ender örneklerden biridir.

Caminin göz alıcı ve en önemli öğelerinden biri de Ankaralı Nakkaş Mahmut oğlu Abdullah tarafından yapılan kapısıdır.

Türkiye’de çok az örneği bulunan bu kapının orijinali güvenlik nedeniyle Kastamonu Etnografya Müzesi Liva Paşa Konağı'nda bulunurken, orijinali yerine, yerel bir ahşap oymacılık ustası tarafından yapılan benzeri yerleştirilmiştir. Cami içindeki tüm ahşap yüzeyler kökboyasıyla kalem işi süslenmiş ve tüm bu süslemeler hala orijinal haliyle durmaktadır.

UNESCO tarafından 15 Nisan 2014 yılında yapılan değerlendirme sonucunda Mahmutbey Camii Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazanmıştır.

Tabi, herhangi bir tarihi varlığın UNESCO dünya mirası listesine girmesi öyle kolay değil birçok kritere sahip olunması gerekiyor.

Eğer bir varlık aşağıdaki kriterlerden bir veya daha fazlasını karşılıyor ise, Komite bu varlığın istisnai evrensel değere sahip olduğunu kabul ediyor. İşte Dünya Miras Listesi'ne Alınma Kriterleri:

1. İnsanın yaratıcı dehasının bir başyapıtını temsil etmeli,

2. Bir zaman zarfı içinde veya dünyanın bir kültürel alanında, mimarlık veya teknoloji, anıtsal sanatlar, şehir planlama veya peyzaj tasarımı alanlarındaki gelişmeler ile ilgili insani değerler arasında önemli bir alışverişi sergilemeli,

3. Yaşayan veya ortadan yok olmuş bir kültürel geleneğe veya bir uygarlığa yönelik ünik veya en azından istisnai bir tanıklık üstlenmeli,

4. İnsanlık tarihinde önemli bir aşamayı veya aşamaları gösteren bir yapı tipinin, mimari veya teknolojik bütünün veya peyzajın istisnai bir örneği olmalı,

5. Özellikle geri döndürülemez değişimin etkisi altında hassas hale geldiği zaman, bir kültürün (veya kültürlerin) veya insanın çevresiyle etkileşiminin temsilcisi olan geleneksel insan yerleşiminin, arazi kullanımının veya deniz kullanımının istisnai bir örneği olmalı,

6. İstisnai evrensel öneme sahip olaylar veya yaşayan gelenekler ile, fikirler ile, veya inançlar ile, sanatsal ve edebi eserler ile doğrudan veya somut bir biçimde ilgili olmalı (Komite bu kriterin tercihen diğer kriterler ile birlikte kullanılması gerektiğini kabul etmektedir.),

7. Üstün doğal bir fenomeni veya istisnai bir doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip alanları içermeli,

8. Yaşamın kaydı, yer şekillerinin oluşumunda devam eden önemli jeolojik süreçler veya önemli jeomorfik veya fizyografik özellikler dahil dünya tarihinin önemli aşamalarını temsil eden istisnai örnekler olmalı,

9. Kara, tatlı su, kıyı ve deniz ekosistemlerinin ve bitki ve hayvan topluluklarının evrim ve gelişimindeki devam eden önemli ekolojik ve biyolojik süreçleri temsil eden istisnai örnekler olmalı,

10. Bilim veya koruma açısından istisnai evrensel değere sahip tehdit altındaki türleri ihtiva edenler dahil biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması için en önemli ve dikkat çeken doğal habitatları içermelidir.

Kriterleri okuduktan sonra, ilimizin MAHMUTBEY CAMİİ gibi muazzam bir tarihi zenginliğe sahip olması ve korunması ile ne kadar övünsek az.

Darısı, ilimizin nice tarihi varlığımızın başına.

Sağlıcakla kalın.

Yazarın Diğer Yazıları