Serap Oruç

'Bismillah' Deyip Silkelenmeyecek Miyiz Sahi?

Serap Oruç

Son yıllarda mekanlarda gaz lambaları gereksizleşti ve yerine birbirinin ruhunu kötünün, kötülüğün güzellemesiyle aydınlatan bir toplum var edildi. 

Mekanları aydınlatmakta bir ampulü yetersiz bulan toplum, avizeler ve spotlarla desteklerken ruhunu, iyinin, iyiliğin aydınlığından men etti.

Allah'ın huzurunda iyiler ve kötülerin, iyilik ve kötülüğün apaçık bilindiği gerçeği değersizleştirildi. Telafisiz hatalara temiz kılıflar geçirilince her türlü rezillik mubah sayıldı.

İnsanı Yaradan’dan ötürü sevip sayan, edeple, ahlakla yoğurulmuş irfan sahiplerinin yerine insanı maskesinden ötürü sevip sayan samimiyetsizler her yana üşüştü.
Hiç okul yüzü görmese de hayat okulunda derece yapan, edeple, ahlakla haddini bilmekle kulun değil yaratanın nazarında kendi konumunu önemseyen insanların yerine aldığı birkaç saatlik online eğitimlerle kendi kuzusunu güdemeyen koyunlar koç oldu. 

Rızkı para, yemek yemeyi tıkınmak, evliliği çiftleşmek olarak gören, sadece arzu ve duygularını önemli hale getirerek hayvaniliklerini ve miskinliklerini, sadece kendi düşüncelerini önemli hale getirerek de vahşiliklerini besleyen toplum inşa oldu.
Her elinin değdiği şeyi yapabileceğini düşünen, kapasitesinden bir haber hep başkalarının hayatına, başkalarının elindekine tamah eden, hazımsız, kıskanç, insani rızadan uzaklaşan kulluktan uzaklaşan şu dünyada vazgeçilmez olmadığını düşünemeyenler türedi.

Hâlâ “Bismillah” deyip silkelenmeyecek miyiz sahi? Saygılar.
 

Yazarın Diğer Yazıları