Romon Group'a 6 ay süre verildi

Seçim öncesi Kastamonu OSB'de yaşanan gerginliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan el koydu. 

Seçim öncesi Kastamonu OSB’de yaşanan gerginliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan el koydu. 

Romon Group sahibi Ayhan Kömeç konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank’a verdiği talimat sonrası Romon Group’a 2’nci fabrikasını tamamlaması için 6 ay ek süre verildi.

İkinci fabrikayı kurmak için OSB Yönetiminden satın aldığı parselin satışının iptal edilmesi üzerine Romon Group Sahibi Ayhan Kömeç konuyu önce yargıya taşıdı. Yargı sonucu beklenmeden fabrika arsasına el konulan Ayhan Kömeç konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taşıdı. Erdoğan’da geçtiğimiz Perşembe günü Bakan Mustafa Varank’ı telefonla arayarak konunun çözülmesini istedi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank’ta Perşembe günü OSB’ler üzerindeki yasadan gelen yetkisini kullanarak Romon Group’a 2’nci fabrikasını tamamlaması için 6 ay daha ek süre verildiğini ıslak imzalı resmi bir yazı ile OSB Yönetimine bildirdi. 

BAKAN İMZALI YAZI

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank imzalı süre uzatımına ilişkin yazıda; “Romon Mühendislik Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 24 Nisan 2023 tarihli yazısı ve eklerinde, 101 ada 8 numaralı parselin Kastamonu OSB tarafından kısmen bedelsiz parsel tahsis sözleşmesi düzenlenerek 03.06.2020 tarihinde Romon Mühendislik Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye tahsis edildiği ve yasal süresi içerisinde inşaatın tamamlandığı, 2 Şubat 2023 tarihinde de yapı kullanma izin belgesi alındığı, hava şartları, malzeme tedariki nedenlerinden dolayı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alamadıkları için ek süre talebinde bulunulduğu, talepleri doğrultusunda 16 Aralık 2022 tarihli ve 423 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 16 Mart 2023 tarihine kadar 3 ay süre uzatımı verildiği, bütün eksiklikler tamamlanarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı talebinde bulunulduğu ancak İl Özel İdaresinden eksik bulunmadığı raporuna rağmen OSB Yönetimi tarafından karar verilmeyerek işlemlerin bilinçli bir şekilde geciktirildiği ve 17 Nisan 2023 tarihli ve 442 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile de arsa tahsisinin iptal edildiği belirtilerek işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmek için OSB Uygulama Yönetmeliğinin 60’ıncı maddesi hükmüne göre Bakanlığımızdan süre uzatımı verilmesi talep edilmektedir. OSB Uygulama Yönetmeliğinin ‘Arsa tahsis iptali’ başlıklı 60’ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında ‘İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen sürede de inşaata başlanmış ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alamamış katılımcılar için ise bu süre toplamda 2 yılı geçmemek üzere Bakanlık tarafından uzatılabilir’ hükmü yer almaktadır. OSB Uygulama Yönetmeliğinin 60’ıncı maddesi üçüncü fıkrası hükmü gereği 101 ada 8 numaralı parsel için Kastamonu OSB tarafından verilen tahsis iptal kararının iptal edilmesi ve iptal edilen tarihten itibaren de bahse konu, 101 ada 8 numaralı parsele 6 aylık ek süre verilmesi hususunu, tensiplerinize arz ederim” ifadelerine yer verildi. 
 

Bakmadan Geçme