Kadriye Doğan

Besmele ve Fazileti

Kadriye Doğan

Her işin başında söylediğimiz o güzel söz mealen Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına geliyor. Besmele aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'den bir ayet Neml Suresi’nin 30 ayeti kerimesi.

Peygamberimiz Besmele ile başlamayan her iş bereketsizdir buyurmuştur. Bir Müslüman herhangi bir işe başlamadan önce besmele çekmekle nefsi veya başka bir varlık adına değil Allah adına onun rızası için ve onun izniyle başlıyorum demek ister. Onun Rahman ve Rahim isimlerinin tecelli etmesini beklediğini, böylece Allah'ın rahmeti merhamet, acıması, koruması ile hem dünya hem de ahiret saadeti dilediğini giriştiği işe güç yetirebilmesi için gerekli olan kudretin Yüce Allah tarafından ihsan edilmesini dilediğini ve kendisinin devamlı olarak onun yardımına muhtaç olduğunu bildirmiştir. Böylece ezeli kudretin yardımını celp etmiş olur. Besmelenin yerine göre farz, vacip, sünnet, mendup, haram ve mekruh gibi hükümleri vardır. Üzerlerine Allah'ın adı anılmayan hayvanların etinden yemeyin çünkü bunu yapmak Allah'ın yolundan çıkmaktır. (Enam Suresi 121) ayeti kerimesinde Allah Teala böyle emrediyor. Öyleyse hayvan kesileceği zaman besmele farzdır. Kuran'ı Kerim okurken Tevbe Suresi hariç sure başlarında sünnettir. Namazda Fatiha'dan önce, yemek yemeye başlarken besmele sünnettir. Kötü ve haram işlere başlarken besmele haramdır.

Rabbiyle yola çıkan kimse yolda kalmaz, işi aksamaz; nefsiyle yola çıkanın ise işi zor ve yolu sarp olur. Nihayette başarılı olmanın alameti, başlangıçta Allah’a yönelmektir. (İbn Atâullah el-İskenderî)

Süleyman Çelebi'nin mevlidinde dediği gibi

Allah adın zikredelim evvelâ

Vacip oldur cümle işte her kula

Allah adın her kim ol evvel ana

Her işi âsan ede Allah ona

Allah adı olsa her işin önü

Hergiz ebter olmaya anın sonu

Her nefeste Allah adın de müdâm

Allah adıyla olur her iş tamam

Yazarın Diğer Yazıları