Kadriye Doğan

Bir İnsan Ya Nettir ya da Derttir!

Kadriye Doğan

Net olmak yani özü sözü bir olmak, dosdoğru olmak demektir. Bazı kişiler görürsünüz çok konuşurlar ama aslında hiçbir şey söylemezler. Sorulan soruları geçiştirir, gerçek fikirlerini asla açıklamazlar. Yanındaki kişinin fikirlerine göre tavır alır, aynı düşünüyormuş gibi onu desteklerler. Ancak o kişi ortamdan ayrılır ayrılmaz tam tersini iddia eden birini çok kuvvetlice desteklerken görürsünüz onu. 

Yüce Allah Tevbe Suresi 119 Ayet-i Kerime’de “Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun” buyuruyor. Yine Hud Suresi 112. Ayet-i Kerime’de “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” buyuruyor. Allah söz eylem ve davranışlarda doğru olmanızı dürüst ve iyi niyetli insanlarla birlikte olmamızı, iyilerle doğrularla oturup kalkmamızı, onlarla dost arkadaş olmamızı, yalandan, sahtekarlıktan uzak olmamızı, kötü ve yalancı insanlardan bir arada olmamamızı istemektedir. Ahzap Suresi 70-71 Ayet-i Kerimelerde Allah “Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın” buyurulmaktadır.

Doğruluk ve güven olmadan insanlar toplumda huzurlu ve rahat yaşayamazlar. Ticari hayat durur, herkes birbirinden şüphe etmeye başlar, kimse kimseye inanmaz olur. Olduğu gibi görünmeyen insanların oluşturduğu toplumda birlik ve beraberlikten söz edilemez, her an aldatılma korkusu ile yaşayan insanların hayatı çekilmez olur. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmanın yolu Allah'ın ve peygamberin sıfatlarından olan doğruluktur. Emin olan Peygamberimiz bu konuda bize en güzel örnektir. Unutmayalım bir insan ya nettir ya da derttir!

Yazarın Diğer Yazıları