Kadriye Doğan

Oruçlunun Sevinci

Kadriye Doğan

Peygamberimiz Hz. Muhammet (S.A.V) şöyle buyuruyor; “Oruçlu için iki sevinç vardır. Birincisi iftar ettiği an duyduğu sevinç, ikincisi ise ahirette tuttuğu oruçların mükafatını gördüğü zamanki sevinç.”

Allah'a şükürler olsun ki bir Ramazan ayına daha kavuştuk. Ramazan gelmeden daha onu karşılamanın sevinci kalplerimize girmişti. Şimdi sofralarımız daha güzel, daha özenli, daha bereketli. Yapılan iftarlar peygamberimizin müjdelediği gibi ailece sevinç ve huzur içinde geçiyor. İnşallah kıyamet günü bütün yaptıklarımızın ortaya dökülüp, hesabını vereceğimiz gün tuttuğumuz oruçların mükafatını görecek daha da fazlasıyla sevineceğiz.

Fakat şunu da unutmayalım ki sevinç ve mutluluklar paylaşıldıkça çoğalacaktır. Bu ay bizler sevinirken iftar sofrasını bizler gibi donatamayan yoksul ve kimsesizleri düşünelim. Bizler bir kaç saatlik açlığa dayanamazken günlerce aç kalan çocukları, anneleri düşünelim.

Peygamberimizin amcasının oğlu İbn-i Abbas peygamberimizi şöyle anlatıyor. Hz. Muhammet (S.A.V) iyilik etmek hususunda insanların en cömerdi idi. En cömert olduğu günler ise Ramazan günleri Cebrail (A.S) ile görüştüğü günlerdi. Bu günlerde peygamberimiz arkasından yağmur getiren rüzgardan daha cömert olurdu. 

Selman-ı Fârisi hazretlerinin anlattığına göre Peygamber'imiz ramazan ayı için şöyle demişti: “Bu ayda müminin rızkı artar. Kim bu ayda oruç tutan bir mümini iftar ettirirse bu, günahlarının bağışlanması ve cehennem ateşinden azat olmasına vesile olur, iftar verdiği kimsenin oruç ile kazandığı kadar sevap kazanır, oruç tutanın sevabında da eksilme olmaz.”

Sahabeler: Ey Allah‘ın elçisi! Hepimiz iftar verecek güce sahip değiliz ki” dediler. Bunun üzerine Peygamber'imiz: “Allah, bu sevabı bir tek hurma veya bir bardak su veya bir içimlik süt ikramı ile de verir” buyurdu. Konuşmasına şöyle devam etti: “Ramazan, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtulma ayıdır. Kim bu ayda işçisinin / hizmetçisinin işini hafifletirse, Allah onu bağışlar ve cehennem ateşinden azat eder.”

Oruçlunun iki sevincini de yaşamak hepimize nasip olsun inşallah.

Yazarın Diğer Yazıları