Cem Başar

Bir Yılda Hayvancılıkta Neler Değişti?

Cem Başar

2023 yılı hayvancılık istatistikleri yayınlandı genel anlamda bakılacak olursa hayvan varlığımızda bir önceki yıla göre bir miktar düşüş gözlenmektedir. Hayvan varlığı ve üretimdeki azalmaya dikkat çekmek lazım özellikle süt hayvanlarının kesime gitmesi ilerleyen yıllarda daha büyük problemlerin ortaya çıkmasına neden olur süt hayvanların telafisi uzun yıllar almaktadır. 2022 yılından 2023 yılına kadar yüzde 2,6 oranın da büyükbaş hayvan varlığında azalma olmuştur. Küçükbaş hayvan varlığında ise yüzde 6,9 oranında nispeten önemli sayılacak bir azalış söz konusudur. Hayvancılığa gerekli önemin verilmesi öncelikle azalış oranını düşürecek sonradan da nüfusumuz artış oranı doğrultusunda artışa geçecektir. Bu süreci dengeli yönetmek çok önemlidir. Bu tür hayvan varlığımızdaki ani dalgalanmalar aynı zamanda piyasada ki et, süt, bal, yumurta gibi hayvansal ürünlerin fiyatlarında da dalgalanmalara yol açmaktadır.

Bir yıllık değişime arıcılık anlamında bakıldığında koloni sayısında yüzde 2,7 oranın da artış olup koloni sayımız 8.9 milyondan 9.2 milyona yükselmiştir. Küresel iklim değişikliğinin etkisi ile koloni sayımız artmasına rağmen üretilen bal miktarı ise 118 bin 297 tondan 114 bin 886 tona gerilemiştir. Koloni başına bal verimimiz ise 2022 yılında 13.1 kg/koloni iken 2023 yılında bu rakam 12.4 kg/koloni olarak gerçekleşmiştir. Genel anlamda hayvancılık sektörünü ele aldığınızda ya hayvan sayısında ya da üretimde bir miktar düşüşün olduğu gözlenmektedir. Bunun temel sebeplerini irdelemek gerekirse;

-Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu düşüşler

-Artan maliyetler karşısında çiftçilerin üretimden vazgeçmesi

- Tarımsal üretimin planlanmasındaki yanlışlıklar

Belki daha birçok sebep yazılabilir ama en önemli olan sebepler bunlar ve bunlara karşı bir takım önlemler almak mümkündür. Çiftçilerimizin üretimlerine devam etmeleri için bu sorunlara kalıcı, sürekliliği olan çözümler bulmak gereklidir. İlerleyen yıllarda daha büyük problemlerle karşılaşmamak için şimdiden önlemlerimizi almalıyız ve daha sürdürülebilir bir hayvancılık politikasını hayata geçirmeliyiz.

Yazarın Diğer Yazıları