Cem Başar

Tarım Destekleri

Cem Başar

Devlet desteklemeleri tarımsal üretime önemli bir ivme kazandırır. İnsanlar her ne kadar devlet destek verse de, vermese de üretimden vazgeçmeyecekler olsa da teşvikler ve destekler tarımsal üretimde rol model olmaktadır.

Devletin herhangi bir ürüne, üretim modeline, canlı hayvana vereceği destek tarımsal anlamda gelişme için bir ivme kazandıracaktır. Bu destekler kadar desteklerin verileceği dönemde önemlidir. Özellikle üretim sezonları başında devletin tarımsal destek ödemelerini yapması çiftçinin tarımsal üretimini planlarken önem arz etmektedir.

Herhangi bir ürün ya da hayvana ya da üretim modeline verilen ekstra destekler çiftçileri o üretime yönlendirme de etkili olmaktadır. Çiftçiler desteklenen ürün ya da modele çabuk adapte olup benimserler çünkü bu modelde devletin desteklerini hissederler. Burada asıl önemli olan ise desteklemelerin hızlı bir şekilde çiftçilerin hesaplarına yatması ve çiftçilerin ise üretimlerinde bunları kullanmasıdır.

Tarımsal alanda yeni bir ürün deneneceği zaman ya da bir canlı hayvanın popülasyonunun arttırılması hedeflendiği zaman devletin teşvik ve destekleri istenilen seviyelere çıkmasını kolaylaştırır.

Burada önemli olan devletin her bölge için hedeflediği bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmesi için gerekli olan üretimi sağlamasıdır. Bölgesel desteklere daha büyük önem verilerek bir bölgede eksik olan ve üretilmesi istenilen bir ürün var ise o ürünün üretimine o bölge için ekstra teşvik verilerek hedeflere ulaşmamız gerekmektedir.

Yazarın Diğer Yazıları