Cem Başar

Çiftçi Eğitimi

Cem Başar

Dünya sürekli değişiyor ve gelişiyor her gün birçok alanda yeni bir gelişme ile karşılaşıyoruz. Tarımsal alanda da sürekli yeni gelişmeler oluyor yıllar içinde makineleşme ile iş gücü sürekli azaldı. Birim üretkenlik sürekli artış göstermekle beraber kırsal alanda yıllar içinde miras yoluyla araziler küçüldü ve küçülen arazilerle beraber kırsaldan kente göç oldu ve halende bu göç devam etmektedir.

Eskiden bir ülkenin nüfusunun yüzde 25’i kırsal alanda yaşarken yıllar içinde bu rakam bazı ülkelerde yüzde 5- yüzde 10 arasına kadar düştü. Ülkemizde de tarımsal üretim yapacak olan nüfus ilerleyen yıllarda yüzde 5’e kadar düşecektir.

Değişen bu dünya düzenine ayak uydurmamız gerekiyor kırsal nüfusun sürekli azalması özellikle kent merkezlerine, büyükşehirlere kontrolsüz göçün olmasına neden oldu bu da halen tam anlamıyla çözemediğimiz çarpık kentleşme, şehirlerde işsizlik gibi birçok sorunu ortaya çıkardı.

Son yıllarda ise özellikle salgın hastalıklar, şehirlerdeki hayat pahalılığı tekrar kırsal alana insan göçünü başlatmış olsa da genelde kırsala göç edenler genel iş gücüne ve üretime önemli bir katkı sağlayamayacak olan yıllar içinde şehir karmaşasında mücadele vermiş olan emekli vatandaşlarımızdır.

Kırsal alan nüfus yaş ortalaması illere göre değişse de genelde bu rakam 50- 60 civarıdır.  Gençler kırsal alanda yaşamak istemiyor üretime katkı sağlamak istemiyor. Gençleri kırsalda tutacak destekler olmazsa ilerleyen yıllarda daha da büyük sıkıntılarla karşılaşmamız mümkündür.

Gençleri kırsala çekmek, onlara destek olmak bir şeyler verip üretime katkı sağlamalarını beklemek yeterli değildir. Bu tür yapılan projeler geriye dönük incelendiğinde ne demek istediğim çok net olarak anlaşılacaktır.

Bu projelerde en önemli olan EĞİTİM’dir. Gençlerle hedeflenen tarım politikaları onlara verilecek teknik eğitimle mümkündür. Bundan sonra yapılacak tüm tarımsal projelerde, dağıtılacak tüm malzeme ve ekipmanlarda eğitim alma şartı getirilmelidir.

İnsanların yıllardır alışılagelmiş üretim modellerinden yeni teknik modellere geçişinde eğitim çok önemlidir. Çünkü geleneksel üretim modellerini bırakmak oldukça zordur. Bu eğitimin sonunda yapılan ya da yapılacak olan sınavlar sembolik olma özelliğinden çıkıp daha gerçekçi olursa eğitim sonun da başarılı olan eğitimi benimsemiş bir çiftçi grubu ile hareket etmenizi sağlar. Bu da tarımsal alanda ülkemize ivme kazandırma açısından oldukça önem arz etmektedir.

Eğitim hayatımızın her alanında vardır. Tarımsal alanda da eğitime gerekli önemi verir elimizdeki çiftçi grubunun eğitim seviyesini yükseltirsek bu ülkemize üretim olarak geri döner.

Eğer ki genç nüfusu kırsala çekmeyi başaramazsak eğitimin yaşı olmaz diyerek elimizde var olan üretici grubun eğitmemiz gerekmektedir.

Yazarın Diğer Yazıları