Kadriye Doğan

İslam Dini'nin ana kaynakları

Kadriye Doğan

İslam Dini'nin iki ana kaynağı vardır ki, bunlar: Kur'an ve sünnettir. Yüce Rabbimiz Nahl Suresinin 44. ayetinde:

"İnsanlara, kendilerine indirilenleri açıklamak için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik." Nisa 59. ayetinde de: "Herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düştüğünüzde; eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne götürün. İşte bu daha iyi ve sonuç bakımından daha güzeldir." buyurulmaktadır.

Yüce Allah(C.C.), Hz. Peygamberin dindeki bu önemli yerini, Kur'an'ı Kerim de kendisi tayin etmiştir, Yani Hz. Peygamberi sevmek, ona inanmak, ona itaat etmek, onun getirdiklerini almak, yasaklarından kaçınmak, hepsi Allah'ın emridir. Kur'an'ı Kerim de "... Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının."(Haşr 7) buyurulmuş: Başka bir ayette de "O kötü arzularına göre konuşmaz. O'nun konuşması, kendisine vahyedilenden başkası değildir."(Necm 3-4) buyurularak Hz. Peygamberin sözlerinin ve davranışlarının bizler için ne derece önemli olduğu vurgulanmıştır.

Kur’an ile sünnet arasına mesafe koymak, “Kur’an bize yeter” diyerek sünnetin dindeki yerini hafife almak, Peygamberimizden bize ulaşan sahih bilgi hakkında şüphe uyandırmak, iyi niyetten uzak büyük bir vebaldir. Zira  İslam medeniyetinin temelleri Kur’an ve sünnet üzerine kurulmuştur. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) Veda Hutbesi’nde şöyle buyurmuştur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir”

O halde  iyi bir müslüman Yüce Kitabımız Kur’an’a sımsıkı sarılmalı ve Sevgili Peygamberimizin sünnetine uymalıdır. Kur’an ve sünneti birbirinden ayırarak din istismarına kapı aralayanlara, şöhret ve çıkar devşirmeye çalışanlara karşı uyanık olmalı, Sünneti bugünlere taşıyan hadis külliyatımızın güvenilir olmadığını iddia eden bir zihniyete asla itibar etmemelidir. Sahih sünneti Peygamberimize ait olmayan sözler ve hurafelerle istismar edenlere karşı da uyanık olmak gerekir Allah’ın Kitabı Kur’an’la, Peygamberimizin nezih sünnetiyle hayatını şekillendiren evlatlar yetiştirmek tek gayemiz olmalıdır.

Yazarın Diğer Yazıları